บริษัท อินดัสเตรียล เอ็กซ์ ซัพพลาย จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร
เราเป็นหนึ่งในด้านการดำเนินธุรกิจในเรื่องของออโตเมชั่น และการแก้ปัญหาพลังงาน รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆและเซอร์วิส

เราคือผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและบริการท่านอย่างดีที่สุดด้วยสินค้าดีมีคุณภาพ
และมีระยะเวลาประกันที่ยาวนาน

เราภูมิในนำเสนอทางเลือกใหม่ให้ท่านได้ตัดสินใจ
วิสัยทัศน์
เราเป็นหนึ่งในด้านการดำเนินธุรกิจในเรื่องของออโตเมชั่น และการแก้ปัญหาพลังงาน รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆและเซอร์วิส เราเป็นทีมงานที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ครบวงจร, นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาอย่าง เชี่ยวชาญในด้านการควบคุมประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกันเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบและโซลูชั่นต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและลูกค้าของเรา การส่งต่อนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุนการดำเนินงานในธุรกิจของลูกค้า และยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของลูกค้าและในที่สุดแล้วมันสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้า


พันธกิจ

เราจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดและเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น เป็นผู้ขายที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเชี่ยวชาญ คุณภาพ และค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในโลกของออโตเมชั่น และจะสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มความพยายามของเราผ่านทีมเวิร์คที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราเป็นแรงผลักดันยุทธศาสตร์ของเรา
website, network, hosting